Karta zgłoszeniowa Środkowopomorskiego Centrum Szkoleniowego Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w KoszalinieTytuł szkolenia:
Czas trwania szkolenia:
 
Dane instytucji delegującej:
Pełna nazwa instytucji delegującej:*
Adres instytucji delegującej:*
Miejscowość:*
Kod:*
Telefon:*
E-mail:
NIP:*
 
Dane osób delegowanych:
Osoba 1:  
Imię i nazwisko:*
Stanowisko:*
Osoba 2:  
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
   
   


Wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyższych informacji,z zachowaniem postanowień ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. nr 133 poz.889)
 

Przyjmujemy do wiadomości, że nie zgłoszenie rezygnacji ze szkolenia na 2 dni robocze przed terminem spowoduje obciążenie zgłaszającego kosztami szkolenia.

 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie zgłoszenia na szkolenie.

* Pola wymagane do wysłania szkolenia.