Szukaj szkolenia:
 
Szkolenia na kżdy temat SCE Made in Koszalin
 


Aktualności:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:jako firma która dba o zachowanie najwyższych standardów, informujemy, że pozyskaliśmy Państwa dane z ogólnodostępnych źródeł informacyjnych, takich jak min. ze stron internetowych urzędów oraz wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, wykazów szkół i placówek oświatowych zamieszczonych na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej a także ze zgłoszeń uczestnictwa i list obecności organizowanych przez naszą firmę szkoleń. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać. Administratorem Państwa danych są jest: Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie Andrzej Urbanek, ul. Zwycięstwa 42 , 75-037 Koszalin , NIP: 6691161908, email: sce@poczta.onet.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług administratora oraz realizacja usług firmy. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych bezpośrednio od Państwa podczas procesu realizowania szkoleń przez naszą firmę (formularze uczestnictwa, listy obecności) i obejmują: imię i nazwisko, nazwę instytucji, dane teleadresowe oraz dane niezbędne do wystawienia faktur za usługi( NIP ,ulica,kod pocztowy,miasto). Dane udostępnione przez Państwa nie będą̨ podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą̨ tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Państwa nie będą̨ podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać́ danych osobowych innym firmom czy instytucjom ani też do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.Informujemy o naszym numerze NIP -do celów księgowych. NIP 669-116-19-08Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.RozumiemInformujemy , że na stronie internetowej widoczna jest tylko część naszej oferty. Osoby zainteresowane pełną ofertą prosimy o kontakt .Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.Informujemy ,iż nie wymagamy wpłat na konto przed szkoleniem. Rozliczenie kosztów odbywa się po otrzymaniu faktury w ciągu 7 dni od jej otrzymania lub w formie gotówkowej w dniu szkolenia.Od dnia 13.08.2015r. posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem ewidencyjnym 2.32/00153/2015.Zapraszamy zainteresowane osoby na szkolenia zaplanowane w Gdańsku,Poznaniu, Bydgoszczy,Toruniu oraz w innych miejscowościach. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowym programem szkoleń prosimy o kontakt. Programy wysyłamy drogą elektroniczną. Zapraszamy.Od dnia 03.07.2015r posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego pod poz. 89 wydany przez Prezydenta Miasta Koszalin.
Chcąc zobaczyć szczegółowy plan szkolenia, kliknij na jego tytuł.

„ Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł ”
2022-02-24 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .24/25.02.2022 lub 24/25.03.2022. Zgłoszenie
„VAT w działalności Instytucji Kultury- zasady, problemy, zmiany- w tym: Nowy Ład ”.
2022-02-18 Koszalin. Szkolenie w dniu 18.02.2022 Zgłoszenie
ABC zamówień publicznych.
2022-02-17 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .17/18.02.2022 lub 10/11.03.2022 lub 31.03-01.04.2022. Zgłoszenie
„VAT w działalności jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych- zasady, problemy, zmiany - w tym: Nowy Ład”
2022-02-17 Koszalin. Szkolenie w dniu . 17.02.2022 Zgłoszenie
Małe Zamówienia Publiczne .
2021-12-20 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .20-21.12.2021 Zgłoszenie
„Zamówienia publiczne na roboty budowlane i prace projektowe oraz Podwykonawcy.”
2021-12-16 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .16-17.12.2021 Zgłoszenie
Samorządowe Prawo Pracy w 2021 roku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
2021-12-16 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .16-17.12.2021;26-27.01.2022 Zgłoszenie
Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych - z przykładami wypełnionych sprawozdań.
2021-12-15 Koszalin. Szkolenie w dniu . 15.12.2021 Zgłoszenie

 

 
Szukaj szkolenia:
 

Copyright ® 2009 SCE