Szukaj szkolenia:
 
Szkolenia na kżdy temat SCE Made in Koszalin
 


Aktualności:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:jako firma która dba o zachowanie najwyższych standardów, informujemy, że pozyskaliśmy Państwa dane z ogólnodostępnych źródeł informacyjnych, takich jak min. ze stron internetowych urzędów oraz wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, wykazów szkół i placówek oświatowych zamieszczonych na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej a także ze zgłoszeń uczestnictwa i list obecności organizowanych przez naszą firmę szkoleń. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać. Administratorem Państwa danych są jest: Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie Andrzej Urbanek, ul. Zwycięstwa 42 , 75-037 Koszalin , NIP: 6691161908, email: sce@poczta.onet.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług administratora oraz realizacja usług firmy. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych bezpośrednio od Państwa podczas procesu realizowania szkoleń przez naszą firmę (formularze uczestnictwa, listy obecności) i obejmują: imię i nazwisko, nazwę instytucji, dane teleadresowe oraz dane niezbędne do wystawienia faktur za usługi( NIP ,ulica,kod pocztowy,miasto). Dane udostępnione przez Państwa nie będą̨ podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą̨ tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Państwa nie będą̨ podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać́ danych osobowych innym firmom czy instytucjom ani też do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.Informujemy o naszym numerze NIP -do celów księgowych. NIP 669-116-19-08Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.RozumiemInformujemy , że na stronie internetowej widoczna jest tylko część naszej oferty. Osoby zainteresowane pełną ofertą prosimy o kontakt .Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.Informujemy ,iż nie wymagamy wpłat na konto przed szkoleniem. Rozliczenie kosztów odbywa się po otrzymaniu faktury w ciągu 7 dni od jej otrzymania lub w formie gotówkowej w dniu szkolenia.Od dnia 13.08.2015r. posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem ewidencyjnym 2.32/00153/2015.Zapraszamy zainteresowane osoby na szkolenia zaplanowane w Gdańsku,Poznaniu, Bydgoszczy,Toruniu oraz w innych miejscowościach. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowym programem szkoleń prosimy o kontakt. Programy wysyłamy drogą elektroniczną. Zapraszamy.Od dnia 03.07.2015r posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego pod poz. 89 wydany przez Prezydenta Miasta Koszalin.
Chcąc zobaczyć szczegółowy plan szkolenia, kliknij na jego tytuł.

Kurs na specjalistę d/s Zamówień Publicznych -część II warsztaty.
2020-06-15 Koszalin szkolenie pięciodniowe15-19.06,2020r Zgłoszenie
Składnica akt-organizacja i zabezpieczenia zasobów.
2020-04-28 Koszalin Zgłoszenie
CEIDG a zarząd sukcesyjny z uwzględnieniem zmian w 2020 roku.
2020-04-27 Koszalin Zgłoszenie
ABC ochrony danych osobowych na stanowisku urzędnika.
2020-04-27 Koszalin Zgłoszenie
PZP. Zamówienia publiczne do 30 tys. euro przed i po 1.01.2020r.– WARSZTATY.Tylko z pozoru wydaje się, że nie trzeba znać ustawy PZP przy drobnych wydatkach.
2020-04-27 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .27-28.04.2020 Zgłoszenie
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro - warsztaty.
2020-04-27 Koszalin szkolenie dwudniowe 27-28.04.2020r Zgłoszenie
Środki trwałe w jednostkach budżetowych oraz gospodarowanie mieniem po zmianie przepisów, klasyfikacja rodzajowa środków trwałych po zmianach, zakres stosowania KSR nr 11
2020-04-23 Koszalin Zgłoszenie
Wycinka zieleni w 2020r
2020-04-22 Koszalin Zgłoszenie
Obsługa wspólna w samorządach - czyli CUW w praktyce.
2020-04-22 Koszalin Zgłoszenie
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2020r
2020-04-21 Koszalin Zgłoszenie
Kurs na specjalistę d/s Zamówień Publicznych część I warsztaty.
2020-04-20 Koszalin szkolenie pięciodniowe 20-24.04.2020r Zgłoszenie
Prawo Zamówień Publicznych w pigułce dla kadry kierowniczej - warsztaty.
2020-04-16 Koszalin Szkolenie dwudniowe 16-17.04.2020r Zgłoszenie
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2020-04-16 Koszalin Zgłoszenie
PZP. ABC udzielania zamówień publicznych - WARSZTATY .
2020-04-09 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .90-10.04.2020 Zgłoszenie
Małe Zamówienia - warsztaty. Zamówienia do progów unijnych i do 30 tyś. euro.
2020-04-02 Zgłoszenie
Małe Zamówienia - warsztaty. Zamówienia do progów unijnych i do 30 tyś. euro.
2020-04-02 Koszalin Zgłoszenie
BDO z prawnego i praktycznego punktu widzenia. BDO między prawem a praktyką – Baza danych o odpadach z punktu widzenia kadry zarządzającej i właścicieli firm.Ewidencja i sprawozdawczość w rejestrze BDO na tle praktyki.
2020-03-26 Mielno.Szkolenie dwudniowe 26-27.03.2020 Zgłoszenie
ABC zatrudnienia w samorządzie . Skutki prawne wprowadzonych zmian.
2020-03-26 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .20-27.03.2020 Zgłoszenie
PZP.Prawo Zamówień Publicznych w praktyce od 1.01.2020r.- elektronizacja, RODO, nowości – WARSZTATY.
2020-03-26 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .26-27.03.2020 Zgłoszenie
PZP. ABC udzielania zamówień publicznych - WARSZTATY .
2020-03-25 Szkolenie dwudniowe.25-26.03.2020 Zgłoszenie
BDO w 2020 r., czyli prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości w obszarze gospodarki odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych.
2020-03-25 Koszalin Zgłoszenie
ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY.
2020-03-25 Koszalin Zgłoszenie
„ Jednostki sektora finansów publicznych - KSR nr 11„Środki trwałe”, zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych - jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie - w 2020r.”
2020-03-24 Koszalin Zgłoszenie
Kurs na specjalistę d/s Zamówień Publicznych -część II warsztaty.
2020-03-23 Koszalin szkolenie pięciodniowe 23-27.03.2020 Zgłoszenie
PZP. Zamówienia publiczne do 30 tys. euro przed i po 1.01.2020r.– WARSZTATY.Tylko z pozoru wydaje się, że nie trzeba znać ustawy PZP przy drobnych wydatkach.
2020-03-23 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .23-24.03.2020 Zgłoszenie
CEIDG a zarząd sukcesyjny z uwzględnieniem zmian w 2020 roku.
2020-03-23 Koszalin Zgłoszenie
Zmiany w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych: Klauzula nadużycia prawa ,Ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, korekty VAT,
2020-03-23 Koszalin Zgłoszenie
Profesjonalna obsługa sekretariatu w jednostce oświatowej.
2020-03-19 Koszalin Zgłoszenie
Obsługa wspólna w samorządach - czyli CUW w praktyce.
2020-03-19 Koszalin Zgłoszenie
(E)- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - warsztaty
2020-03-19 Koszalin Zgłoszenie
Zamówienia Publiczne na roboty budowlane - Warsztaty.
2020-03-19 Koszalin szkolenie dwudniowe 19-20.03.2020r Zgłoszenie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020r w szkole - placówce oświatowej.
2020-03-18 Koszalin Zgłoszenie
ABC ochrony danych osobowych na stanowisku urzędnika.
2020-03-17 Koszalin Zgłoszenie
Składnica akt-organizacja i zabezpieczenia zasobów.
2020-03-16 Koszalin Zgłoszenie
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2020r
2020-03-13 Koszalin Zgłoszenie
Wycinka zieleni w 2020r
2020-03-12 Koszalin Zgłoszenie
PZP. ABC udzielania zamówień publicznych - WARSZTATY .
2020-03-12 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .12-13.03.2020 Zgłoszenie
PZP.Planowanie, szacowanie i inne kwoty zamówień publicznych przed i po 1.01.2020r.”– WARSZTATY.
2020-03-12 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .12-13.03.2020 Zgłoszenie
Sprawozdawczość za I kwartał 2020 r. w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych po zmianie przepisów.
2020-03-12 Koszalin Zgłoszenie
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu.
2020-03-11 Koszalin Zgłoszenie
ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY.
2020-03-11 Koszalin Zgłoszenie
ABC zatrudnienia w samorządzie . Skutki prawne wprowadzonych zmian.
2020-03-09 Koszalin.Szkolenie dwudniowe .09-10.03.20203 Zgłoszenie

 

 
Szukaj szkolenia:
 

Copyright ® 2009 SCE