Chcesz pobrać plik z dokładnym opisem szkolenia:

„Zamówienia publiczne na roboty budowlane i prace projektowe oraz Podwykonawcy.”

POBIERZ TERAZ