Chcesz pobrać plik z dokładnym opisem szkolenia:

ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY.

POBIERZ TERAZ