Chcesz pobrać plik z dokładnym opisem szkolenia:

„ Jednostki sektora finansów publicznych - KSR nr 11„Środki trwałe”, zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych - jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie - w 2020r.”

POBIERZ TERAZ