Chcesz pobrać plik z dokładnym opisem szkolenia:

Zmiany w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych: Klauzula nadużycia prawa ,Ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, korekty VAT,

POBIERZ TERAZ