Szukaj szkolenia:
Jesteś gościem na Naszej stronie..
Szkolenia na każdy temat SCE Koszalin Made in Koszalin
 


Aktualności:

Od dnia 03.07.2015r posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego pod poz. 89 wydany przez Prezydenta Miasta Koszalin.Zapraszamy zainteresowane osoby na szkolenia zaplanowane w Gdańsku,Poznaniu, Bydgoszczy,Toruniu oraz w innych miejscowościach. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowym programem szkoleń prosimy o kontakt. Programy wysyłamy drogą elektroniczną. Zapraszamy.Informujemy ,iż nie wymagamy wpłat na konto przed szkoleniem. Rozliczenie kosztów odbywa się po otrzymaniu faktury w ciągu 7 dni od jej otrzymania lub w formie gotówkowej w dniu szkolenia.Od dnia 13.08.2015r. posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem ewidencyjnym 2.32/00153/2015.Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.Informujemy , że na stronie internetowej widoczna jest tylko część naszej oferty. Osoby zainteresowane pełną ofertą prosimy o kontakt .Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzieki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.RozumiemSerwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.Informujemy o naszym numerze NIP -do celów księgowych. NIP 669-116-19-08Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:jako firma która dba o zachowanie najwyższych standardów, informujemy, że pozyskaliśmy Państwa dane z ogólnodostępnych źródeł informacyjnych, takich jak min. ze stron internetowych urzędów oraz wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, wykazów szkół i placówek oświatowych zamieszczonych na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej a także ze zgłoszeń uczestnictwa i list obecności organizowanych przez naszą firmę szkoleń. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać. Administratorem Państwa danych są jest: Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie Andrzej Urbanek, ul. Zwycięstwa 42 , 75-037 Koszalin , NIP: 6691161908, email: sce@poczta.onet.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług administratora oraz realizacja usług firmy. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych bezpośrednio od Państwa podczas procesu realizowania szkoleń przez naszą firmę (formularze uczestnictwa, listy obecności) i obejmują: imię i nazwisko, nazwę instytucji, dane teleadresowe oraz dane niezbędne do wystawienia faktur za usługi( NIP ,ulica,kod pocztowy,miasto). Dane udostępnione przez Państwa nie będą̨ podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą̨ tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Państwa nie będą̨ podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać́ danych osobowych innym firmom czy instytucjom ani też do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
 
Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej działa jako niepubliczna instytucja szkoleniowa od sierpnia 2004r.

Mimo krótkiego okresu działalności nie brak nam doświadczenia w doskonaleniu zawodowym pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Naszym celem jest podnoszenie jakości szkoleń i seminariów, oraz dążenie do pełnego profesjonalizmu świadczonych usług.

Połączenie wiedzy, zdolności pedagogicznych i nowoczesnych metod kształcenia przynosi wysokie efekty. Atutem naszym jest profesjonalna kadra specjalistów z dziedziny prawa, ekonomii, finansów publicznych, psychologii i informatyki - praktycy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również bogate doświadczenie zawodowe.

W trakcie szkoleń wykorzystywane są autorskie materiały przygotowane przez wykładowców. Uczestnicy pracują zwykle w niewielkich grupach szkoleniowych co pozwala na wymianę doświadczeń i skuteczne rozwiązywanie konkretnych problemów. Ponadto uczestnicy mogą liczyć na indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Zajęcia organizujemy w formie jedno lub kilkudniowych szkoleń, seminariów w sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku firmy. Natomiast szkolenia zamknięte ( na zamówienie ) mogą odbywać się w każdym miejscu wskazanym przez zleceniodawcę - forma ta zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ daje możliwość przeszkolenia z tematyki, która obowiązuje wszystkich pracowników.Organizujemy również szkolenia wyjazdowe w siedzibie zainteresowanej jednostki

  • Savoir-vivre, protokół dyplomatyczny.

  • Opłata skarbowa.

  • KPA wraz z Europejskim kodeksem dobrej administracji.

  • Profesjonalna obsługa interesanta.

  • Dostęp do informacji publicznej.

  • Instrukcja kancelaryjna na stanowiskach pracy.

  • Ochrona informacji niejawnych.

  • Szkolenie dla kierowników kancelarii tajnej.

  • Postępowanie z dokumentami archiwalnymi.

  • Ochrona danych osobowych dla przedsiębiorstw i pracowników samorządowych.

  • Szkolenia dot. Kodeksu Pracy.

  • Jak przygotować dokumentację do elektronicznego obiegu.

  • BHP dla pracodawców, pracowników administracji oraz pracowników fizycznych.

  Organizujemy również inne szkolenia proponowane przez zainteresowaną jednostkę.

Do dnia 01.03.2009r. przeszkoliliśmy ponad 11 tys. osób!!!

 

Należymy do inicjatywy
Made In Koszalin

www.made-in-koszalin.pl

sce należy do made in koszalin
 
Darmowy hosting 
Szukaj szkolenia:
 

Copyright ® 2009 SCE